Vigtig information vedrørende bookning af fotoshoot og køb af billeder hos Cecilie Winberg Photography

Priser
Alle priser er inkl. moms, med mindre andet er angivet. Hvis billederne ønskes købt på en USB vil dette koste en merpris som aftales individuelt, alt efter opgavens omfang, ellers bliver billederne leveret gennem dropbox så det kræver du har adgang til en computer for at downloade billederne ned.

Betaling
Når en booking finder sted, skal der betales 400,- af det aftalte beløb i forudbetaling. Aftalen er ikke på plads før forudbetalingen er modtaget. Forudbetalingen kan ikke refunderes, hvis bookingen annulleres. Resten af betalingen sker når bestillingen på de valgte billeder leveres. Der vil blive sendt prøvetests af billederne afsted til godkendelse af kunden inden opgaven afsluttes. Depositum tilbagebetales ved aflysning 48 timer før dagen hvor shootet skal foregå. Såfremt jeg desværre skulle være nødt til at aflyse shootet, så tilbagebetales forudbetalingen selvfølgelig.

Salgs- og Leveringsbetingelser
Levering af billeder i studiet vil finde sted op til 2 uger efter bestillingen af billederne er afgivet. PDF’en med billeder til udvælgelse vil blive sendt afsted 2-3 dage efter fotograferingen er fundet sted. Levering af billeder af større arrangementer vil finde sted 4-6 uger efter fotograferingen eller hvis andet er aftalt. Billederne afleveres i en mappe i dropbox som er åben i 14 dage efter leveringen. Billederne skal derfor downloades til egen PC. Sælger står for betaling af porto indenfor Danmarks grænser, hvis billederne købes på en USB eller der købes print. En overskridelse af leveringstiden med 7 dage på grund af sælgers forhold eller force majeure i enhver henseende betragtes som rettidig levering, hvorved køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for sælger. Sælger påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering. Der udleveres ikke uredigerede billeder eller råmateriale.

Copyright og ejerrettigheder
Sælger har copyright og ejerrettigheder på alle leverede billeder og der må derfor ikke redigeres i de afleverede billeder med mindre andet er aftalt på skrift. Hvis der bliver redigeret i billederne vil der blive sendt en regning afsted på 250, pr redigeret billede. Billederne må dog godt bruges på sociale medier m.m. til fremvisning og hvad køber ellers skulle ønske. Det er forbudt at bruge billederne der fremsendes i pdf’er til fremvisning inden de redigerede billeder afleveres. Ved brud af dette sendes der en regning på billedets pris.

Redigering
Alle billeder bliver redigeret i egen karakteristiske stil og dette accepteres ved booking. Køber kan komme med ønsker til redigering, hvor dette til blive taget til eftertragtning. Priserne indebærer én type redigering, dvs. enten farve eller sort/hvid, der kan dog købes flere redigeringer på ét billede. Igen gør jeg opmærksom på at det ikke er tilladt for køber at redigere/beskære i billedet selv.

Ansvar
Jeg er ikke herre over force majeure og kan derfor ikke stå til ansvar for vind, vejr og dagslys I forhold til portrætfotografering i studie eller lign, så står jeg ikke til ansvar for hvis tøjet ikke sidder som ønsket. Jeg prøver at holde øje med alle de små detaljer, men du står selv til ansvar for hvis hår og tøj ikke sidder som ønsket.

Opbevarelse af billederne efter fotoshoot
Billederne bliver som minimum opbevaret i 2 år efter selve shootet, hvor der er mulighed for merkøb. Jeg kan dog ikke stå til ansvar for ulykker og eventuelle tekniske problemer.